logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

29.01.2021 r.

Podsumowanie obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020 w WIORiN w Kielcach

W siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach w dniu 22 stycznia 2021 roku, z zachowaniem reżimu sanitarnego, odbyło się podsumowanie działań dotyczących Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020 podjętych przez pracowników Inspektoratu.

zdjecie_aktualnosc

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Pan Marek Chrapek uroczyście podziękował wszystkim zaproszonym pracownikom za duże zaangażowanie, wspaniałe pomysły promujące MRZR, umiejętność pogodzenia zadań ustawowych Inspekcji z dużą aktywnością promocyjną, a także za udowodnienie wszystkim, iż w jedności siła, międzyludzka współpraca, wzajemna pomoc w zamierzonych działaniach przynoszą znakomite efekty i nigdy nie pozostają niezauważone. Jednocześnie przekazał podziękowania płynące z Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a przy tym podkreślił, iż jest dumny ze swoich pracowników. Do podziękowań dołączyli Zastępcy Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa Pani Anna Sońta przewodnicząca powołanego Zespołu do spraw obchodów i promocji MRZR w WIORiN w Kielcach oraz Pan Stanisław Nowak. Pani Magdalena Witkowska, koordynator do spraw kontaktu z mediami oraz nowej wizualizacji PIORiN, dokonała podsumowania najciekawszych wydarzeń, podczas których najaktywniejsze Oddziały Inspektoratu WIORiN w Kielcach promowały MRZR 2020, omówiła najciekawsze inicjatywy, dzięki którym Oddziały znakomicie sprostały postawionemu wyzwaniu czyli czynnemu udziałowi w obchodach i promocji Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020. Podziękowała współpracownikom za bardzo dobrą pracę oraz imponujące rezultaty. Na koniec przedstawicielka najaktywniejszego Oddziału w Opatowie oraz inicjatorka wielu wydarzeń promocyjnych Pani Agnieszka Muskus złożyła serdeczne podziękowania Dyrekcji WIORiN w Kielcach, Koordynatorowi i współpracownikom za wspaniały rok, docenienie wysiłków i pracy pracowników, którzy włożyli swoje pomysły i dużo energii we wszystkie zorganizowane akcje i przedsięwzięcia. Poszczególni przedstawiciele najaktywniejszych Oddziałów podzielili się z innymi pracownikami swoimi przeżyciami, doświadczeniami i ciekawostkami, które wyniknęły podczas realizacji działań promocyjnych związanych z MRZR. Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Pan Marek Chrapek wręczył trzem wyróżnionym Oddziałom terenowym nagrody za najlepszą pracę dotyczącą obchodów, najciekawsze pomysły, artykuły w prasie, rękodzieła, ciekawe prozdrowotne akcje, inicjatywy, które uruchomiły aktywność wszystkich Oddziałów, współpracę z innymi Instytucjami oraz znakomitą reprezentację Inspekcji w terenie. Nagrodzonymi Oddziałami zostały: Oddział w Opatowie, Oddział w Staszowie oraz Oddział w Busku- Zdroju. 


zdjecie_aktualnosc
zdjecie_aktualnosc

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2021

gi@piorin.gov.pl