logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

Geneza Rezolucji ONZ nr 73/252
w sprawie ustanowienia roku 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin

Rośliny są podstawą życia na ziemi. To one wytwarzają tlen, którym oddychamy. Zapewniają ponad 80 procent żywności, którą spożywamy. Wykorzystujemy je do produkcji odzieży, domów, leków i wielu innych rzeczy niezbędnych nam do życia.

Dla niemal połowy mieszkańców ziemi, rośliny stanowią główne źródło dochodów. Prawie każdy kraj prowadzi obrót handlowy roślinami i produktami roślinnymi wzbogacając się i wspierając rozwój gospodarczy.

Rosnące zagrożenie zdrowia roślin, wywołane przez:

niszczycielski wpływ szkodników i organizmów chorobotwórczych roślin na uprawy rolne, lasy i inne zasoby naturalne, a przez to na bezpieczeństwo żywności i środowisko,

gwałtowny wzrost zagrożenia wprowadzenia organizmów szkodliwych na nowe terytoria, poprzez intensywny wzrost międzynarodowego obrotu towarami roślinnymi i postępujące zmiany klimatyczne,

przeznaczanie w poszczególnych krajach i na całym świecie niewystarczających środków na rozwiązywanie problemów zdrowia roślin

spowodowało konieczność podjęcia wielorakich działań, zmierzających do budowania świadomości społecznej na temat znaczenia zdrowia roślin w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, ochrony środowiska i bioróżnorodności oraz stymulacji rozwoju gospodarczego.

geneza_1

Najważniejsze daty:

2015 r. – inicjatywa Finlandii. Propozycja otrzymała zdecydowane poparcie Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin (IPPC), Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO) oraz 73. Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

20 grudnia 2018 r. – na 73. Sesji ONZ w Nowym Jorku, Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosiło rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin (IYPH).

Rezolucja ONZ w sprawie ustanowienia Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin przyczyni się do podniesienia świadomości społeczeństwa, lepszego zrozumienia przez społeczeństwo, polityków i decydentów znaczenia zdrowia roślin dla gospodarki i środowiska, uświadamiając im konieczność zapewnienia ochrony upraw w celu osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Ogłaszając Rezolucję, Zgromadzenie Ogólne ONZ zaprosiło FAO, wraz z Sekretariatem IPPC, do sprawowania funkcji głównej agencji odpowiedzialnej za prowadzenie działań na poziomie światowym. Wystosowało też wezwanie do rządów, społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego do zaangażowania się w tę inicjatywę na poziomie regionalnym i krajowym.

To wyjątkowa okazja do podniesienia świadomości ludzi na całym świecie o tym, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może pomóc w walce z głodem, zmniejszyć ubóstwo, przyczynić się do ochrony środowiska i wzrostu gospodarczego, a także podkreślenia znaczenia międzynarodowych, regionalnych i krajowych organizacji ochrony roślin.

2 grudnia 2019 r. – w Rzymie odbyła się specjalna Sesja Rady FAO, podczas której zainaugurowano światowe obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020.

1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020 r. – obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin. W tym czasie, na całym świecie odbędzie się tysiące wydarzeń poświęconych tematyce zdrowia roślin.

5-8 października 2020 r. – Paasitorni, Helsinki, Finlandia – Międzynarodowa Konferencja nt. zdrowia roślin pt. „Ochrona zdrowia roślin w zmieniającym się świecie”. Konferencja, której gospodarzem będzie rząd Finlandii, będzie jednym z kluczowych wydarzeń Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin. Po raz pierwszy forum omówi globalne naukowe, techniczne i regulacyjne kwestie zdrowia roślin, a jednocześnie będzie propagować kwestie zdrowia roślin w mediach i społeczeństwie.

Oficjalna strona MRZR 2020:

http://www.fao.org/plant-health-2020/en/

Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 2018:

Link

Uwaga: Przy wykorzystywaniu identyfikacji wizualnej MRZR 2020 (logo), które jest własnością Organizacji Narodów Zjednoczonych, trzeba przestrzegać warunków i wymagań zawartych w "Przewodniku dot. logo MRZR 2020" i "Wytycznych dot. logo MRZR 2020" (zakładka DO POBRANIA)

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2024

gi@piorin.gov.pl