logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

zdjecie_lista_aktualnosci
14.02.2020 r.

Współpraca nauki i praktyki dla zdrowia roślin

W ramach Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB, odbywającej się w Poznaniu 11-13 lutego 2020 r., Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, we współpracy z Instytutem zorganizowała Panel pt. „Współdziałanie nauki i praktyki w Międzynarodowym Roku Zdrowia Roślin 2020”.

zdjecie_lista_aktualnosci
14.02.2020 r.

Konferencja „Dla lasu, dla bioróżnorodności”.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wspólnie z Ligą Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa zorganizowała w dniu 6 lutego konferencję pod hasłem: „Dla lasu, dla bioróżnorodności”.

zdjecie_lista_aktualnosci
12.02.2020 r.

Trwa 60. Sesja Naukowa IOR

60. Sesja Naukowa IOR-PIB jest okazją do poznania najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie zdrowia roślin, a także aktualnych problemów producentów rolnych.

zdjecie_lista_aktualnosci
06.02.2020 r.

61. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych

4 lutego 2020 r. w Skierniewicach odbyła się „61 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych” pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Konferencję otworzyła dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa.

zdjecie_lista_aktualnosci
27.01.2020 r.

Konferencja

„Chroniąc rośliny – chronisz życie”

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2020

gi@piorin.gov.pl