logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

14.06.2021 r.

Wiosenne Targi Innowacji i II Dni Pola w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

W pierwszą niedzielę czerwca w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zorganizowano Wiosenne Targi Innowacji połączone z wydarzeniem jakim był II Dzień Pola. Inspektorzy WIORiN w Rzeszowie brali czynny udział w tym wydarzeniu.

zdjecie_aktualnosc

Głównym celem tej plenerowej imprezy była prezentacja doświadczeń prowadzonych na polu doświadczalnym PODR, zaprezentowanie dorobku polskiej hodowli roślin oraz osiągnieć instytutów naukowych, uczelni i podmiotów obsługujących rolników oraz możliwość sprzedaży i zakupu kwiatów, sadzonek oraz roślin upiększających gospodarstwa.

Program Targów obejmował pokazy dotyczące postępu genetycznego roślin uprawnych, najnowszych rozwiązań mechanizacyjnych oraz prezentację metod i narzędzi wykorzystywanych w integrowanej ochronie roślin, a także wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych.

Istotnym punktem w programie Targów była konferencja „Ogród w warunkach niedoboru wody”. Zainteresowani tą problematyką, mogli przy okazji nabyć rośliny z przeznaczeniem na stanowiska mniej zasobne w wodę oraz w większym stopniu odporne na suszę. Zaprezentowane zostały również innowacyjne rozwiązania pozwalające na gromadzenie i magazynowanie wody opadowej.

Zwiedzający mieli możliwość obejrzenia poletek doświadczalnych, kolekcji roślin uprawnych i zielarskich. Specjaliści oferowali porady oraz udzielali zainteresowanym konsultacji. Inspektorzy WIORiN w Rzeszowie brali czynny udział w tym wydarzeniu. Przy stoisku, zaopatrzonym w materiały dotyczące przedmiotu działalności Inspekcji, udzielano wyjaśnień i porad związanych z bieżącymi sprawami dotyczącymi ochrony roślin i nasiennictwa. Zwiedzający zwracali się z różnymi pytaniami, najczęściej związane one były z zasadami stosowania środków ochrony roślin i wykonywaniem zabiegów tymi preparatami. 


Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2024

gi@piorin.gov.pl