logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

zdjecie_lista_artykulow
24.09.2020 r.

Urzędowa ocena materiału siewnego gwarancją jego jakości

Osiąganie w produkcji roślinnej wysokich i zadowalających plonów jest determinowane wieloma czynnikami. Oprócz sprzyjających warunków klimatyczno-glebowych i właściwej agrotechniki, bardzo istotne jest stosowanie materiału siewnego o wysokich i potwierdzonych wynikami urzędowej oceny parametrach.

zdjecie_lista_artykulow
24.09.2020 r.

W Twoim gospodarstwie wykryto organizm kwarantannowy – możesz starać się o dotację

Dotacje

zdjecie_lista_artykulow
23.09.2020 r.

Wywiad – Jeden dzień z życia specjalisty do spraw zdrowia roślin

Rozmowa z Anną Baleją, kierownikiem Oddziału w Głogowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

zdjecie_lista_artykulow
15.09.2020 r.

Dzień z życia specjalisty do spraw zdrowia roślin

Rozmowa z Maciejem Boroniem – starszy specjalistą ds. ochrony roślin i techniki WIORiN Koszalin – Oddział Sławno

zdjecie_lista_artykulow
14.09.2020 r.

Produkcja i obrót materiałem szkółkarskim według nowych zasad

W prawodawstwie dotyczącym zdrowia roślin zaszły zmiany, które można śledzić na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (http://piorin.gov.pl/prawo/).

zdjecie_lista_artykulow
07.09.2020 r.

Kwalifikowany materiał siewny jako ważny element niechemicznej metody ochrony roślin

Współczesne rolnictwo jest uzależnione od stosowania syntetycznych środków produkcji. Powszechnie wiadomo, że pestycydy i inne syntetyczne środki produkcji oddziałują negatywnie na biosferę, zwłaszcza na organizmy pożyteczne, w tym także na zdrowie ludzi i zwierząt.

zdjecie_lista_artykulow
07.09.2020 r.

Jeden dzień z życia specjalisty do spraw zdrowia roślin - WIORiN Kraków

Rozmowa z Adamem Szewczykiem– kierownikiem Oddziału w Gorlicach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

zdjecie_lista_artykulow
21.08.2020 r.

Nowoczesne technologie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Jak można wykorzystywać nowoczesne technologie w pracy w PIORIN?

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2020

gi@piorin.gov.pl