logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

zdjecie_lista_artykulow
28.01.2020 r.

Zagrożenia związane z wymianą handlową w województwie warmińsko-mazurskim

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin stwarza niepowtarzalną okazję do przypomnienia społeczeństwu na całym świecie, że rośliny są bardzo ważne dla naszego życia i wiele im zawdzięczamy, chociażby dlatego, iż stanowią żywność dla nas i dla wielu zwierząt.

zdjecie_lista_artykulow
21.01.2020 r.

Nowe prawo w zakresie zdrowia roślin – zwiększenie ochrony terytorium Unii przed agrofagami roślin

Od 14 grudnia 2019 r. w całej Unii, w tym również w Polsce obowiązuje nowe prawo w zakresie zdrowia roślin, które ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego Unii Europejskiej.

zdjecie_lista_artykulow
15.01.2020 r.

Zasady stosowania środków ochrony roślin

Stosuj bezpiecznie!

zdjecie_lista_artykulow
13.01.2020 r.

Uważajmy na nielegalne środki ochrony roślin!

Jednym z celów obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin jest ochrona środowiska, lasów oraz bioróżnorodności przed organizmami szkodliwymi, a co za tym idzie wkład w zapobieganie stratom w ekosystemach.

zdjecie_lista_artykulow
05.01.2020 r.

Laboratorium Wojewódzkie - wykrywanie bakterii kwarantannowych w bulwach ziemniaka

Laboratorium Wojewódzkie w Opolu prowadzi badania próbek bulw ziemniaka będących materiałem hodowlanym, ziemniaków kwalifikowanych, bulw ziemniaka przeznaczonych na eksport, a także ziemniaków towarowych w obrocie krajowym.

zdjecie_lista_artykulow
27.12.2019 r.

Chroniąc rośliny, chronisz życie

Rok 2020 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. Hasło przewodnie tego całorocznego święta brzmi: „Chroniąc rośliny, chronisz życie”.

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2020

gi@piorin.gov.pl