logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

12.04.2021 r.

Wspólne działania WIORiN w Gdańsku z Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego

Z inicjatywy Dyr PODR w Lubaniu oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku realizowano nagrywanie kolejnego filmu instruktażowego dla rolników oraz uczniów szkół kształcących w zawodach rolniczych w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020.

zdjecie_artykul

Materiał do kolejnego odcinka dotyczy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, którą wywołuje bakteria Clavibacter sepedonicus (Cs) oraz śluzaka, której czynnikiem sprawczym jest bakteria Ralstonia solanacearum (Rsol). Są to choroby kwarantannowe, które przysparzają ogromnych problemów w produkcji i przetwórstwie ziemniaka. Na filmie omówione były objawy chorób, szkody jakie mogą wyrządzić oraz sposoby zapobiegania ich występowania i rozprzestrzeniania się. Na pewno zaciekawią Państwa procedury fitosanitarne, diagnostyczne oraz administracyjne stosowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa przy realizacji zadań związanych z wykrywaniem ognisk tych chorób w miejscach produkcji oraz ich likwidacją. W realizacji filmu ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku udział wzięli: Jacek Fierka - kierownik Oddziału w Kościerzynie, Alicja Gach – specjalista ds. fitosanitarnych, Jolanta Pobłocka – specjalista ds. nasiennych oraz Sebastian Lemke - starszy inspektor ds. fitosanitarnych. Ze strony Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w powstanie materiału zaangażowany był Grzegorz Manowski - główny specjalista ds. technologii oraz produkcji roślin okopowych i strączkowych oraz Paweł Jankowski - specjalista ds. organizacji Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, który cały materiał nakręcił i zmontował. Film jest dostępny na kanale YouTube Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu jako kolejny odcinek serii „Co w polu piszczy”. Zachęcamy do obejrzenia: https://www.youtube.com/watch?v=NQukbGiVTz0&t=11s .


Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2024

gi@piorin.gov.pl