logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

04.02.2021 r.

Wykłady zdalne dla studentów kierunku Rolnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

W dniu 29 stycznia 2021 roku pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie przeprowadzili wykłady zdalne dla studentów kierunku Rolnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

zdjecie_aktualnosc

W pierwszej kolejności Pan Marek Wylaź, Kierownik Działu Nadzoru Fitosanitarnego, przedstawił strukturę organizacyjną i działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie. Następnie omówił zagadnienia związane z ochroną roślin przed agrofagami, rejestracją i paszportowaniem, a także kontrolami w eksporcie i imporcie. W dalszej kolejności Pan Zbigniew Baran przedstawił zakres zadań realizowanych przez Dział Nadzoru Nasiennego, w którym sprawuje funkcję Kierownika. Ponadto wygłosił wykład pt. „Ocena polowa materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych w 2020 roku na terenie woj. lubelskiego”. Następnie Pan Mirosław Nakonieczny, Kierownik Działu Ochrony Roślin i Techniki, przybliżył studentom chełmskiej uczelni zasady bezpiecznego wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Spotkanie zwieńczyła prelekcja pt. „Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020 Chroniąc rośliny, chronisz życie”, podczas której Pani Magdalena Sykut zaprezentowała cele oraz główne założenia MRZR 2020, a także działania zrealizowane przez WIORiN w Lublinie promujące całoroczne święto roślin oraz działalność Inspekcji.

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2021

gi@piorin.gov.pl