logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

04.02.2021 r.

PIORiN promuje bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin

zdjecie_aktualnosc

W dniu 02.02.2021 roku w miejscowości Potok, gmina Szydłów, pracownicy Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Staszowie przeprowadzili kontrolę merytoryczną szkolenia uzupełniającego w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych. Szkolenie zorganizowane zostało przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach - Powiatowy Zespół Doradców w Staszowie. Pomimo czasowego zawieszenia obowiązku spełniania wymagań dotyczących ukończenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, na zorganizowane szkolenie, licznie przybyli rolnicy z powiatu staszowskiego, zainteresowani poszerzeniem wiedzy. Dzięki uprzejmości prowadzących szkolenie, inspektorzy WIORiN z Oddziału w Staszowie mogli opowiedzieć o obchodach Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin oraz wspomnieć o dotychczasowych inicjatywach i wydarzeniach, w których Inspekcja brała udział. Wygłosili prelekcję dotyczącą bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem ochrony zapylaczy, wystrzegania się nabywania środków z nielegalnych źródeł i konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania przepisów dot. środków ochrony roślin. Inspektorzy przypomnieli o wejściu w życie w 2019 r. przepisów dotyczących zdrowia roślin. Poinformowali o zmianach rozporządzeń w sprawie wymagań jakie powinny być spełnione przy uprawie i sprzedaży ziemniaków. Przekazali także, przygotowaną specjalne na tą okazję, broszurę informacyjną „Zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin w pigułce” oraz ulotki informacyjne „Nowe prawo w zakresie zdrowia roślin”. 

zdjecie_aktualnosc
zdjecie_aktualnosc
zdjecie_aktualnosc
zdjecie_aktualnosc

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2021

gi@piorin.gov.pl