logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

21.03.2021 r.

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody…

Woda to najważniejsza substancja na Ziemi.

zdjecie_aktualnosc

Potrzebują jej wszystkie żywe organizmy: zarówno ludzie, jak i rośliny oraz zwierzęta. Większość z nich zaczyna swoje życie w wodzie, a potem mieszka w niej lub w jej pobliżu. Woda jest składnikiem ciała wszystkich żywych organizmów. Ludzie, rośliny i zwierzęta przynajmniej w połowie składają się z wody, a niektóre ze zwierząt i roślin – prawie w całości (np. meduza czy ogórek).

World Water Day (Światowy Dzień Wody) ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro w Brazylii. Jako powód podano fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

 

Źródło: www.kalbi.pl

Źródło: mlodyhydrolog.pl

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2021

gi@piorin.gov.pl