logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

23.03.2021 r.

Podsumowanie wystawy na temat Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin w Urzędzie Gminy w Sępopolu

W pierwszej połowie marca na terenie Urzędu Gminy w Sępopolu można było zobaczyć wystawę dotyczącą Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin, który został ogłoszony na świecie przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych pod hasłem Chroniąc rośliny, chronisz życie”.

zdjecie_aktualnosc

Zgodnie z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), promocją Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin zajmuje się Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która dba o zdrowie roślin w Polsce.

Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin to okazja do przypomnienia społeczeństwom, politykom i decydentom na całym świecie, że rośliny są bardzo ważne dla naszego życia i jak wiele im zawdzięczamy.

Wraz z pandemią COVID-19 jeszcze bardziej potrzeba zmian i przywrócenia równowagi w sposobie produkcji i konsumpcji naszej żywności. W tym celu obchody MRZR zostały oficjalnie przedłużone do połowy bieżącego roku. W jego miejsce wejdziemy w Międzynarodowy Rok Owoców i Warzyw, który będzie wyjątkową okazją do podniesienia świadomości na temat ważnej roli owoców i warzyw w żywieniu ludzi, w bezpieczeństwie żywnościowym i zapewnieniu zdrowia, a także w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

17 marca władze gminy Sępopol w osobach Pani Burmistrz Ireny Wołosiuk i jej z-cy Piotra Łazara oraz dyrekcja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie w osobach Pana Bartłomieja Wasilewskiego i jego z-cy Pani Marioli Osińskiej - Zduniuk spotkały się aby podsumować to wydarzenie.

Pan Inspektor złożył na ręce Pani Burmistrz podziękowania za zorganizowanie wystawy na terenie Urzędu Gminy. Docenił zaangażowanie w działania promujące wiedzę na temat zdrowia roślin, zmierzające do lepszego zrozumienia znaczenia zdrowia roślin dla gospodarki, środowiska i bezpieczeństwa żywnościowego ludzi.

zdjecie_aktualnosc
zdjecie_aktualnosc
zdjecie_aktualnosc
zdjecie_aktualnosc

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2021

gi@piorin.gov.pl