logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

06.02.2020 r.

61. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych

4 lutego 2020 r. w Skierniewicach odbyła się „61 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych” pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Konferencję otworzyła dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa.

zdjecie_aktualnosc

Referaty pracowników Zakładów Fitopatologii oraz Ochrony Roślin Przed Szkodnikami poprzedziły wystąpienia:

  • Pana Ryszarda Kamińskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Pana Krzysztofa Kielaka – Zastępcy Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Pana Andrzeja Chodkowskiego – Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
  • Pana Marcina Wrońskiego – Zastępcy Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

W obradach wziął udział Pan Robert Telus – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wszystkie prezentacje, przedstawiane w czasie trwania konferencji w sposób pośredni lub bezpośredni nawiązywały do jej głównego tematu.

„2020 – Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin” i obejmowały zagadnienia najbardziej nurtujące polskich sadowników między innymi takie jak:

  • nowe zagrożenia ze strony chorób i szkodników, szczególnie te pojawiające się wraz ze zmianą klimatu związane z intensywnym międzynarodowym handlem materiałem roślinnym,
  • sygnalizacja pojawu agrofagów jako podstawa racjonalnej ochrony,
  • nowe środki ochrony roślin przed patogenami, szkodnikami i chwastami,
  • wykorzystanie ochrony biologicznej, innowacyjnych biopreparatów w ochronie roślin także w uprawach ekologicznych;
  • technika i bezpieczeństwo wykonywania zabiegów ochrony w sadzie,
  • bezpieczeństwo żywności (owoców).

W tegorocznym spotkaniu wzięło udział 450 osób, w tym: sadownicy i producenci roślin jagodowych, pracownicy nauki i doradztwa rolniczego, inspektorzy ochrony roślin oraz przedstawiciele firm pracujących na rzecz sadownictwa. Wszyscy uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą firm z branży ogrodniczej prezentujących swoje produkty i usługi na stoiskach lub w materiałach konferencyjnych: 

Główny inspektor Andrzej Chodkowski, zabierając głos podczas otwarcia konferencji, podkreślił wagę wsparcia naukowego, udzielanego przez Instytutu Ogrodnictwa dla działań PIORiN, dotyczących otwierania nowych zagranicznych rynków zbytu dla polskich owoców i warzyw, opracowywania metodyk integrowanej produkcji, a także nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin. Stwierdził również, że ochrona zdrowia roślin jest kluczowym czynnikiem dla wysokości zbiorów i ich jakości, a tym samym rozwoju sektora ogrodniczego.

Konferencję odwiedziła również Beastie the Bug, w Polsce zwana Paskudą, Szkodniaczkiem lub Bestią, której przygody można śledzić na stronie: https://beastiebug.eppo.int/map_pictures

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2020

gi@piorin.gov.pl