logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

12.02.2020 r.

Trwa 60. Sesja Naukowa IOR

60. Sesja Naukowa IOR-PIB jest okazją do poznania najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie zdrowia roślin, a także aktualnych problemów producentów rolnych.

zdjecie_aktualnosc

Jest to również wspaniała okazja do spotkań, dyskusji i nawiązania kontaktów w gronie specjalistów, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą oraz podejmowaniem kolejnych naukowych wyzwań.

W tym roku Sesja dedykowana jest kwestiom związanym ze zdrowiem roślin. MIĘDZYNARODOWY ROK ZDROWIA ROŚLIN” (IYPH 2020) jest tematem przewodnim konferencji, a referaty i postery dotyczą m.in. kwestii związanych z rozprzestrzenianiem się agrofagów powodujących straty gospodarcze i spustoszenie w środowisku naturalnym, a tym samym zagrażających bezpieczeństwu żywnościowemu narodów.

Podczas panelu otwierającego nastąpiło również uroczyste wprowadzenie do obrotu kartki okolicznościowej „Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020 w Polsce”, powstałej we współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Poczty Polskiej.

W otwarciu sesji uczestniczył również Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski, który w swoim wystąpieniu przedstawił działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na rzecz zdrowia roślin oraz podkreślał znaczenie podnoszenia świadomości obywateli w tym zakresie. – Straty globalne w produkcji roślin ze względu na występowanie agrofagów wynoszą 220 mld zł. Globalny podział plonów wygląda tak, że agroagi „konsumują” 35% wszystkich wyprodukowanych towarów roślinnych, a populacja ludzka 65% –zaznaczał Główny Inspektor. PIORIN to m.in. nadzór nad 150 tys. plantacji nasiennych, ocena 380 tys. ton materiału siewnego, ale to także kontrole graniczne produktów rolnych czy około 100 tys. kontroli ich miejsc składowania i obrotu. Krajowa inspekcja to także 30 tys. kontroli obrotu i stosowania środków ochrony roślin czy 3 tys. próbek badanych pod kątem pozostałości pestycydów.

Podczas sesji odbędzie się prawie 50 referatów, a sesja posterowa zaprezentuje prawie 130 prac. Program Sesji dostępny jest tutaj.

Nie zabrakło na Sesji i naszej Paskudy - zapraszamy do galerii zdjęć! @bug_beastie

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2020

gi@piorin.gov.pl