logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

14.02.2020 r.

Konferencja „Dla lasu, dla bioróżnorodności”.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu wspólnie z Ligą Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa zorganizowała w dniu 6 lutego konferencję pod hasłem: „Dla lasu, dla bioróżnorodności”.

zdjecie_aktualnosc


Tematyka dotyczyła projektów dla bioróżnorodności i klimatu. Przedstawiono także informacje związane z Międzynarodowym Rokiem Zdrowa Roślin i wręczono nagrody w konkursie „Mój las”.

Uczestnikami konferencji byli m.in. przedstawiciele instytucji współpracujących z RDLP w Radomiu, leśnicy, nauczyciele szkół oraz uczniowie nagrodzeni w konkursie „Mój Las”. Gości powitali Elżbieta Molenda, prezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu, Piotr Kacprzak, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz Jerzy Zawadzki, przewodniczący oddziału w Radomiu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa.

Pracownicy RDLP w Radomiu opowiedzieli o działaniach dla bioróżnorodności i klimatu w ramach projektów Lasów Państwowych, w tym dotyczącego powrotu pszczół do lasów, małej retencji, przeciwpożarowego, leśnych gospodarstw węglowych, lasu energii oraz ochrony siedlisk i gatunków.

Ewa Madejska, kierownik radomskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie opowiedziała o tym, czym dla tej instytucji jest Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin. Uczestnicy obejrzeli spot informujący o znaczeniu zdrowia roślin dla ludzi.

W grudniu 2018 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. Oficjalne hasło obchodów brzmi „Chroniąc rośliny, chronisz życie”. Głównym celem MRZR 2020 jest podniesienie świadomości ludzi na całym świecie na temat tego, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może przyczynić się do wyeliminowanie głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzenia rozwoju gospodarczego. 


Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2020

gi@piorin.gov.pl