logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

14.02.2020 r.

Współpraca nauki i praktyki dla zdrowia roślin

W ramach Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB, odbywającej się w Poznaniu 11-13 lutego 2020 r., Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, we współpracy z Instytutem zorganizowała Panel pt. „Współdziałanie nauki i praktyki w Międzynarodowym Roku Zdrowia Roślin 2020”.

zdjecie_aktualnosc

Pracownicy Inspekcji zaprezentowali również kilkanaście doniesień posterowych o różnorodnej tematyce wynikającej z praktyki działania.

W referatach panelowych przedstawiono informacje o ważnych zagrożeniach dla zdrowia roślin ze strony chorób i szkodników kwarantannowych oraz efektach kontroli fitosanitarnej, prowadzonej na przez Inspekcję na granicy zewnętrznej UE i wewnątrz kraju. Przedstawiono także przykłady skutecznego wsparcia działań kontrolnych przez naukę. Dzięki współpracy Inspekcji z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa, wkrótce już do praktyki Inspekcji zostaną wdrożone innowacyjne technologie, takie jak teledetekcja i fotogrametria, zapewniające wczesne wykrywanie porażenia upraw przez agrofagi.

Omówiono też efekty wieloletniej współpracy z Instytutem Ochrony Roślin – PIB, która zaowocowała m.in. wprowadzeniem przez Inspekcję działań zapobiegawczych oraz przygotowaniem planu szybkiego reagowania, na wypadek wystąpienia w Polsce groźnego szkodnika lasów – węgorka sosnowca.

Wiele uwagi poświęcono też nowym zagrożeniom dla zdrowia roślin, w sytuacji zmieniających się warunków klimatycznych, co wymaga ścisłej współpracy służb zdrowia roślin i nauki nauki, w celu monitorowania zmian i zapobiegania zagrożeniom.  

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2020

gi@piorin.gov.pl