logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

24.06.2020 r.

Spotkanie z Przedsiębiorcami w Przytyku

Główny temat spotkania - przedstawienie przepisów dot. badania płodów rolnych pod kątem pozostałości środków ochrony roślin

zdjecie_aktualnosc

W dniu 08.06.2020 r. Zrzeszenie Producentów Papryki RP, skupiające producentów warzyw pod osłonami z terenu powiatu radomskiego, białobrzeskiego i przysuskiego, wraz z lokalnymi przedsiębiorcami prowadzącymi skup płodów rolnych, zorganizowało spotkanie w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Przytyku. Zaproszenie do uczestnictwa otrzymali inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie z Oddziałów w Białobrzegach, Przysusze i Radomiu.

Głównym tematem spotkania było przedstawienie przepisów dotyczących badania płodów rolnych pod kątem pozostałości środków ochrony roślin. Omówiono również zagadnienia dotyczące użytkowania środków ochrony roślin niedopuszczonych do stosowania lub niezgodnie z etykietą, w celu ochrony rynku producentów papryki. W trakcie wystąpień pracownicy inspekcji zwracali uwagę uczestników na prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin, mając na uwadze produkcję zdrowej żywności, bezpieczeństwo pszczół i innych zapylaczy oraz środowiska naturalnego.  

Przedstawiono także informację na temat ustanowienia przez ONZ roku 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin, zaprezentowano materiały promujące MRZR oraz wyświetlono krótki film „Chroniąc Rośliny, Chronisz Życie”.


zdjecie_aktualnosc

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2020

gi@piorin.gov.pl