logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

05.01.2020 r.

Laboratorium Wojewódzkie - wykrywanie bakterii kwarantannowych w bulwach ziemniaka

Laboratorium Wojewódzkie w Opolu prowadzi badania próbek bulw ziemniaka będących materiałem hodowlanym, ziemniaków kwalifikowanych, bulw ziemniaka przeznaczonych na eksport, a także ziemniaków towarowych w obrocie krajowym.

zdjecie_artykul

Diagnostyka prowadzona jest w oparciu o międzynarodowo uznane procedury, zgodne z wytycznymi Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Dyrektywami Unii Europejskiej oraz zaleceniami Europejsko - Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin EPPO.


CIEKAWOSTKA:

W Polsce wykrycie Ralstonii solanacearum w bulwach ziemniaków miało miejsce w 2014 w województwie opolskim. Największym zagrożeniem dla rejonów klimatu umiarkowanego (Polski) jest występowanie bakterii głównie na ziemniaku, pomidorze i pelargonii. W obszarze UE bakteria posiada status organizmu kwarantannowego i podlega obowiązkowi zwalczania.

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2020

gi@piorin.gov.pl