logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

13.01.2020 r.

Uważajmy na nielegalne środki ochrony roślin!

Jednym z celów obchodów Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin jest ochrona środowiska, lasów oraz bioróżnorodności przed organizmami szkodliwymi, a co za tym idzie wkład w zapobieganie stratom w ekosystemach.

zdjecie_artykul

Rok 2020 jest również okazją do podniesienia świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa stosowania środków ochrony roślin. Z każdym rokiem stosowanie środków ochrony roślin odgrywa coraz bardziej znaczącą rolę w ochronie roślin a co za tym idzie rośnie pokusa zarobku na produktach pochodzących z nielegalnych źródeł. Aby zminimalizować ryzyko wprowadzania na rynek i stosowania nielegalnych środków ochrony roślin Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa od wielu lat współpracuje z Policją oraz Krajową Administracją Skarbową. Mimo nieustających działań PIORiN nadal dochodzi do przypadków sprzedaży podrobionych produktów. Nabywcy takich preparatów często kierując się okazyjną ceną nie zdają sobie sprawy z zagrożenia jakie niesie za sobą stosowanie nielegalnych środków ochrony roślin.

           Aby zminimalizować ryzyko zakupu nielegalnego środka nabywcy sami mogą zwracać uwagę na pewne szczegóły. Jednym ze wstępnych etapów oceny wiarygodności środka ochrony roślin jest wybór miejsca zakupu. Wszystkie legalne punkty obrotu posiadają wpis do rejestru prowadzonego przez wojewódzkich inspektorów w każdym województwie. Take rejestry są jawne i można zapoznać się z nimi na stronie internetowej www. piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/rejestry/.

           Ponadto należy pamiętać, że legalne preparaty oferowane do sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej muszą być zarejestrowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz posiadać etykietę sporządzoną w języku polskim. Wykaz zarejestrowanych środków zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Należy pamiętać, że pod żadnym pozorem nie można kupować środków ochrony roślin na targowiskach, czy w innych podejrzanych miejscach. Nie należy również korzystać z kuszących ofert na aukcjach internetowych czy od przypadkowych obwoźnych sprzedawców, zwłaszcza jeśli środki ochrony roślin pochodzą z zagranicy i wyróżnia je atrakcyjna cena.

Korzystanie ze środków ochrony roślin pochodzących z nielegalnych źródeł jest łamaniem obowiązujących przepisów prawa. Skutki działania preparatów o nieznanym składzie chemicznym są nieprzewidywalne, wiążą się z ogromnym ryzykiem strat finansowych, pogorszeniem jakości plonu lub jego całkowitym zniszczeniem a nade wszystko mogą mieć katastrofalny wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt oraz środowisko.

Działania prowadzone przez PIORiN mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa stosowania środków ochrony roślin. Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin to doskonała okazja do przypomnienia jak ważne jest świadome podejmowanie decyzji dotyczących ochrony roślin w kontekście ekonomicznym oraz dbania o środowisko naturalne, zdrowie i życie ludzkie.

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2020

gi@piorin.gov.pl