logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

21.01.2020 r.

Nowe prawo w zakresie zdrowia roślin – zwiększenie ochrony terytorium Unii przed agrofagami roślin

Od 14 grudnia 2019 r. w całej Unii, w tym również w Polsce obowiązuje nowe prawo w zakresie zdrowia roślin, które ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego Unii Europejskiej.

zdjecie_artykul

W związku z obserwowanymi w ostatnich latach zmianami wynikającymi m.in. z intensyfikacji handlu międzynarodowego, rozwoju turystyki, a także zmian klimatycznych, zwiększyło się ryzyko wprowadzenia na terytorium Unii nowych agrofagów szkodliwych dla roślin. Przywożone z innych państw towary roślinne, mogą być „środkiem transportu” dla szkodników i chorób roślin, groźnych dla naszych upraw rolniczych oraz ekosystemów naturalnych (przede wszystkim drzewostanów leśnych i nasadzeń ozdobnych).

W związku z powyższym, w celu ochrony terytorium Unii przed agrofagami znacząco zwiększył się zakres roślin, które podlegają regulacjom fitosanitarnym i wymagają zaopatrzenia w paszport roślin przy ich przemieszczaniu w obrębie Unii Europejskiej. Jednocześnie, zostały wprowadzone istotne zmiany w odniesieniu do roślin importowanych do Unii z państw trzecich. Zgodnie z nowymi przepisami – niemal wszystkie rośliny, w tym również owoce (z wyjątkiem 5 gatunków, takich jak: ananasy, kokosy, duriany, banany, daktyle), warzywa, kwiaty itp., wprowadzane na terytorium Unii z państw pozaunijnych muszą być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne. W praktyce oznacza to, że nawet osoby prywatne nie mogą wwozić do Unii żadnych owoców (z wyjątkiem gatunków wskazanych powyżej), warzyw, nasion, czy też kwiatów na własne potrzeby, jeżeli nie towarzyszy im świadectwo fitosanitarne.

W obchodzonym właśnie Międzynarodowym Roku Zdrowia Roślin niezmierne ważne jest, aby szeroko podkreślać zmiany w przepisach, które pozwalają chronić rośliny w całej Europie.

Link do filmiku adresowanego do podróżnych: https://youtu.be/GRuNHV3-EJU

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2020

gi@piorin.gov.pl