logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

04.05.2020 r.

Zdrowe rośliny podstawą zdrowej żywności

Rośliny w życiu człowieka pełnią bardzo ważną i nieocenioną rolę

zdjecie_artykul

„Chroniąc rośliny, chronisz życie.” Jest to oficjalne hasło, które wpisuje się w obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin w 2020 roku.

Rośliny odgrywają bardzo ważną role w życiu człowieka. Tworzą naturalne środowisko. Są producentem większości lądowych ekosystemów i stanowią podstawowe ogniwo łańcucha pokarmowego w przyrodzie.

Wkład roślin w życie człowieka jest nieoceniony. Zapewniają nam naturalne pożywienie, nasze codzienne pokarmy, choć nie zdajemy sobie sprawy są pochodzenia roślinnego. Rośliny tworzą naturalne środowisko dostarczając niezbędnego do życia tlenu. Pozytywnie oddziaływują na zdrowie oraz samopoczucie ludzi. Od niedawna zaczęto wykorzystywać też w celach terapeutycznych.

Rok 2020 w którym obchodzimy Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin ma uświadomić wszystkim ludziom, jak ważną rolę odgrywają rośliny, jak ważne jest dbanie o ich zdrowie, oraz jaki wpływ mają na środowisko, klimat, walory krajobrazowe, bioróżnorodność.

Zdrowe rośliny to takie w których nie rozwijają się szkodniki, choroby, są pozbawione toksyn, grzybów, chwastów. Środki ochrony roślin chroniące rośliny w uprawach należy stosować z rozwagą i zgodnie z przepisami. Nadmiar ich niszczy glebę oraz organizmy w nich żyjące pozostające w roślinach, zagrażając owadom pożytecznym min. pszczołom, ludziom i zwierzętom.

W zakresie zdrowia roślin priorytetem jest zapewnienie kwestii bezpieczeństwa żywności. Zadaniem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin. To również przestrzeganie zakazu uprawy roślin genetycznie modyfikowanych.

Podobnie, jak w przypadku zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom roślin jest o wiele bardziej skuteczne i opłacalne niż zwalczanie ich skutków. Zdrowe rośliny dają wyższe plony o wysokich walorach jakościowych. Mogą także wspomagać ludzi w walce z niekorzystnymi zmianami klimatu, deficytem wody i erozją gruntów. Koniecznym jest zatem podnoszenie poziomu świadomości w temacie  znaczenia zdrowia roślin dla całego życia na Ziemi.

 

Zdrowe rośliny to żywność bezpieczna wysokiej jakości, która może przyczynić się do poprawy zdrowia wszystkich ludzi. Dlatego dbałość o zdrową żywość, czyste środowisko, ochronę klimatu to nasze główne zadanie.

 


Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2020

gi@piorin.gov.pl