logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

20.05.2020 r.

Światowy Dzień Pszczół

O tym jaka ważną rolę pełnią te owady nikogo nie trzeba przekonywać. Bez pszczół nie byłoby życia na ziemi. Według ekspertów roczna praca zapylaczy dla polskiej gospodarki wyceniana jest na ponad 4 miliardy złotych – o tyle uboższe byłyby plony, gdyby którego dnia zabrakło pszczół.

zdjecie_artykul

20 grudnia 2017 roku na sesji plenarnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku uchwalono, że 20 maja będzie obchodzony, jako ,,Światowy Dzień Pszczoły’’

Jest to efekt trzyletnich starań Słoweńskiego Związku Pszczelarzy przy poparciu innych organizacji pszczelarskich na świecie.

- Wierzę, że wszyscy zgadzają się z tym, że każdy człowiek na tej planecie zasługuje na codziennie spożywanie posiłku, każdego dnia musimy produkować więcej i więcej, każdego dnia to jedzenie zależy od zapylaczy, przede wszystkim od pszczół. Mówienie o zmniejszeniu globalnego głodu bez zapewnienia warunków dla istnienia pszczół i innych zapylaczy, to puste słowa. Dlatego 20 maja to nie tylko jest Dzień Pszczół, wierzę, że będzie to ruch na całym świecie dla zielonej planety, ruch dla dostarczania żywności dla świata. Konieczne jest, aby w końcu przejść od słów do czynów, aby powstrzymać zmiany klimatu, w ramach odpowiedzialności człowieka, aby zmniejszyć zużycie wszystkich rodzajów szkodliwych pestycydów, więcej inwestować w rozwój zrównoważonych środków do zwalczania różnych szkodników i chorób, które niszczą pszczoły – mówi Boštjan Noč, prezydent Słoweńskiego Związku Pszczelarzy

O tym jaka ważną rolę pełnią te owady nikogo nie trzeba przekonywać. Bez pszczół nie byłoby życia na ziemi. Według ekspertów, roczna praca zapylaczy dla polskiej gospodarki wyceniana jest na ponad 4 miliardy złotych – o tyle uboższe byłyby plony, gdyby którego dnia zabrakło pszczół. 

Dlatego też podróżując po Polsce nikogo nie widok uli znajdujących się w przydomowych ogródkach, w sadach czy w pobliży pół uprawnych.

Z roku na rok coraz więcej osób zainteresowanych jest hodowlą pszczół i produkcja miodu.

Według szacunków Polskiego Związku Pszczelarskiego tym sektorem rolnictwa w naszym kraju zajmuje się 43 tys. osób. Większość z nich to właściciele małych pasiek, traktujący hodowle pszczół jako hobby. Pszczelarzy zawodowych jest znacznie mniej, choć w ostatnich latach ich liczba tez znacznie wrosła.

Osoby zajmujące się pszczelarstwem mogą liczyć na wsparcie zarówno na rozwój hodowli, jak i też walkę z chorobami pszczół. Zgodnie z unijnymi przepisami we wszystkich krajach członkowskich opracowane zostały trzyletnie krajowe programy wsparcia pszczelarstwa. Na środki budżetowe programu pszczelarskiego składa się 50% środków pochodzących z UE i 50% środków krajowych.

W ramach tych programów wspierana jest głównie walka z warrozą, najgroźniejszą chorobą pszczół oraz odbudowa rodzin pszczelich. Ponadto wsparciem mogą być objęte, między innymi szkolenia pszczelarzy, analizy jakości miodu, zakup sprzętu pszczelarskiego czy przemieszczanie pszczół na pożytki. 

Pszczelarze mogą pozyskać środki na rozwój i modernizację swoich gospodarstw pasiecznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W tym momencie warto również pamiętać, że ochrona pszczół i innych owadów zapylających przed niewłaściwie stosowanymi pestycydami przez producentów rolnych jest wielką troską Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).

Autor zdjęć: Wojciech Petera

zdjecie_aktualnosc
zdjecie_aktualnosc
zdjecie_aktualnosc
zdjecie_aktualnosc

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2021

gi@piorin.gov.pl