logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

29.05.2020 r.

Certyfikat Integrowanej Produkcji Roślin

Kupujmy płody rolne z certyfikatem Integrowanej Produkcji Roślin !

zdjecie_artykul

Dlaczego warto zaufać tak oznaczonym produktom?

Odpowiedź jest prosta. Owoce, warzywa i inne płody rolne wyprodukowane w systemie integrowanej produkcji posiadają najwyższe wartości biologiczne i odżywcze. Należy dodać, że w tym systemie uczestniczą tylko polscy producenci. Jak ich znaleźć? To proste. Każda jednostka certyfikująca udostępnia na swojej stronie internetowej dane producentów oraz gatunki i odmiany roślin uprawianych, z zastosowaniem wymagań integrowanej produkcji. Zamiar uczestniczenia w tym systemie producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu. Wykaz upoważnionych podmiotów do wykonywania działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin dostępny jest na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Aby otrzymać certyfikat, producent musi spełnić wiele wymagań. Jednostka certyfikująca podczas kontroli w gospodarstwie sprawdza dokumentowanie wszystkich działań, m.in.: czy produkcja i ochrona roślin jest prowadzona zgodnie z metodyką dla danej uprawy, czy nawożenie jest zgodne z zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe, czy przestrzegane są zasady higieniczno-sanitarne. Produkty roślinne poddawane są kontroli pod kątem pozostałości środków ochrony roślin, nawozów oraz innych substancji niebezpiecznych dla zdrowia. W tym celu pobierane są do badań próbki roślin i produktów roślinnych. Certyfikat wydawany jest dla płodów, w których nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich.

A więc, płody rolne wyprodukowane w tym systemie, to produkty zdrowe, o wysokich walorach jakościowych.

Zatem warto zainwestować w swoje zdrowie i kupować bezpieczną, krajową, certyfikowaną żywność, oznaczoną znakiem Integrowanej Produkcji Roślin.

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2020

gi@piorin.gov.pl