logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

03.06.2020 r.

TEMATY PRZEWODNIE MRZR 2020

Rośliny są źródłem tlenu, którym oddychamy oraz stanowią większość naszej żywności. A przede wszystkim, są podstawą życia na Ziemi. Jednak pomimo ich roli, zdrowiu roślin często nie poświęcamy wystarczającej uwagi. Może to mieć druzgocące skutki.

zdjecie_artykul

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO ocenia, że każdego roku nawet 40 procent upraw roślin wykorzystywanych przez człowieka jako pożywienie jest niszczonych przez szkodniki i choroby roślin. Efektem tego jest niedostatek żywności dla milionów ludzi, a także poważne szkody dla rolnictwa, które jest podstawowym źródłem dochodów ubogich społeczności wiejskich.

Zdrowie roślin jest coraz bardziej zagrożone. Zmiany klimatu i działalność człowieka spowodowały zmiany w ekosystemach, zmniejszając różnorodność biologiczną i tworząc nowe nisze, w których mogą rozwijać się organizmy szkodliwe. W tym samym czasie, międzynarodowe podróże i handel, których intensywność w ciągu ostatniej dekady zwiększyła się trzykrotnie, mogą istotnie przyczyniać się do rozprzestrzeniania szkodników i chorób na całym świecie, powodując ogromne szkody dla rodzimych roślin i środowiska.

Podobnie jak w przypadku zdrowia ludzi, ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami jest znacznie bardziej skuteczna i opłacalna niż działania w sytuacjach kryzysowych. Szkodniki i choroby roślin są często niemożliwe do wyeliminowania - gdy się już zasiedlą, walka z nimi będzie czasochłonna i kosztowna. Zapobieganie ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia niszczycielskiego wpływu szkodników i chorób na rolnictwo i bezpieczeństwo żywnościowe.

MRZR 2020 kładzie nacisk na zapobieganie i ochronę. Każdy z nas ma do odegrania pewną rolę. Na przykład:

  • PODRÓŻNI muszą zachować ostrożność, zabierając ze sobą rośliny i produkty roślinne;
  • LUDZIE PRACUJĄCY W BRANŻY TRANSPORTOWEJ muszą się upewnić, że statki, samoloty, ciężarówki i pociągi nie przewożą szkodników i chorób roślin na nowe obszary;
  • RZĄDY PAŃSTW powinny zwiększyć wsparcie dla krajowych i regionalnych organizacji ochrony roślin, które są na pierwszej linii obrony.

Możemy jednocześnie zapobiegać wystąpieniu szkodników i chorób roślin, jak i zwalczać je w sposób przyjazny dla środowiska - na przykład poprzez stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin. To ekosystemowe podejście łączy w sobie różne strategie i praktyki mające na celu uprawę zdrowych roślin, przy ograniczaniu stosowania pestycydów. Unikanie trujących substancji w walce z organizmami szkodliwymi dla roślin nie tylko chroni środowisko, chroni również zapylacze, naturalnych wrogów szkodników, organizmy pożyteczne, a także ludzi i zwierzęta, które są zależne od roślin.


Opracowanie na podstawie materiałów FAO i IPPC

zdjecie_aktualnosc

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2020

gi@piorin.gov.pl