logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

24.06.2020 r.

Kontrola upraw GMO

Kontrole obejmują kontrolę: materiału siewnego, plantacji nasiennych i plantacji produkcyjnych

zdjecie_artykul

Człowiek od samego początku swego istnienia jest zależny od roślin, wykorzystuje je jako pokarm, materiały czy jako środki lecznicze. Liczne badania naukowe pozwoliły na uzyskanie u roślin nowych zestawień genów, które w przyrodzie nie miałyby możliwości krzyżowania się ze sobą. To dało początek roślinom modyfikowanym genetycznie.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa określa Program kontroli upraw GMO w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2001r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 706). Kontrola wykonywana jest przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Ustawa określa, iż kontrolę przeprowadza Wojewódzki Inspektor właściwy dla miejsca prowadzenia uprawy i Obejmuje ona m.in. badania na obecność modyfikacji genetycznych kukurydzy niedopuszczonych do uprawy w UE, ale dopuszczonych do obrotu w UE jako żywność i pasza oraz modyfikacje genetyczne kukurydzy MON 810 zakazanej do uprawy i stosowania jako materiał siewny na terytorium Polski. Kontrole upraw GMO realizowane są poprzez kontrolę materiału siewnego, kontrolę plantacji nasiennych oraz kontrolę plantacji produkcyjnych. Gatunkami objętymi kontrolą są: rzepak jary i ozimy, kukurydza oraz soja.


W 2020 r. maksymalna liczba kontroli upraw do wykonania w poszczególnych województwach to 3240 kontrole, z czego 474 kontrole obejmą pobranie prób materiału siewnego a 2766 to liczba kontroli upraw do realizacji na plantacjach. W tym roku kontrolą zostaną objęte w 100 % plantacje nasienne celem wyeliminowania domieszek GMO w materiale siewnym.

Szacuje się, że uprawy roślin GM w 24 krajach świata w 2017 r zajmowały obszar 189,8 milionów ha, dla porównania w 1996 r. uprawy roślin GM zajmowały obszar 1,7 miliona ha. To jest niewątpliwie potwierdzeniem faktu, iż uprawa roślin GM jest jedną z szybciej rozwijających się technologii w dzisiejszych czasach.


Fot. 1. - W 2020 roku ma zostać przeprowadzonych do 3240 kontroli upraw pod kątem modyfikacji genetycznych. Foto – Romana Kukulska

Fot.2. - Inspektor podczas pobierania prób materiału roślinnego rzepaku ozimego. Foto – Małgorzata Smykała

zdjecie_aktualnosc

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2020

gi@piorin.gov.pl