logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

27.07.2020 r.

Kwalifikator plantacji nasiennych

Rozpoczął się okres dokonywania ocen polowych plantacji nasiennych. W pole wyruszyli kwalifikatorzy akredytowani i urzędowi przemierzając hektary pól aby dokonać pierwszej oceny, dzięki której w późniejszym czasie powstanie kwalifikowany materiał siewny spełniający wysokie wymagania jakościowe.

zdjecie_artykul

Kim są i jakie umiejętności powinny mieć osoby dokonujące oceny polowej plantacji nasiennych spróbujemy przybliżyć w tym artykule.

Akredytowani kwalifikatorzy to pracownicy firm nasiennych, którzy dokonują czynności w zakresie akredytacji w ramach stosunku pracy, natomiast kwalifikatorami urzędowymi są pracownicy wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa, którzy wykonują ocenę w ramach czynności służbowych. 

Aby zostać kwalifikatorem trzeba posiadać co najmniej wykształcenie średnie, wiedzę z zakresu rolnictwa lub ogrodnictwa obejmującą zagadnienia dotyczące biologii poszczególnych gatunków roślin, nasiennictwa oraz występowania chorób i szkodników na materiale siewnym. Daje to gwarancję rzetelnego wykonywania powierzonych zadań. Ochotnicy muszą odbyć specjalistyczne szkolenie, podczas którego dowiadują się między innymi o podstawach uprawy poszczególnych grup roślin, o chorobach, szkodnikach, chwastach, zasadach prowadzenia plantacji nasiennych oraz metodach dokonywania oceny.

Po zakończonym kursie uczestnik szkolenia zdaje egzamin  poświadczający nabytą wiedzę. Upoważnień i akredytacji kwalifikatorom udziela wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa.

Pierwsze pięć ocen początkujący kwalifikator powinien dokonać z osobą, która posiada uprawnienia co najmniej 2 lata. W ciągu roku kwalifikator w zależności od posiadanej akredytacji lub upoważnienia powinien dokonać:

1. roślin rolniczych – nie mniej niż 300 ha lub 10 plantacji,

2. roślin warzywnych – nie mniej niż 20 ha lub 5 plantacji,

3. materiału szkółkarskiego – nie mniej niż u trzech dostawców.

Co najmniej raz na 5 lat kwalifikatorzy powinni uczestniczyć w szkoleniu doskonalącym utrwalającym wiedzę, częściej w przypadku zmiany przepisów z zakresu nasiennictwa lub braku minimalnej liczy wykonywanych ocen polowych.

Nad pracą akredytowanych i urzędowych kwalifikatorów czuwa wojewódzki inspektor, który sprawdza czy wszystkie czynności są wykonywane prawidłowo. W przypadku nieprawidłowego wykonywania oceny polowej w zależności od zakresu i stopnia stwierdzonych uchybień może cofnąć akredytację, nakazać usunięcie stwierdzonych uchybień w określonym terminie lub nakazuje odbycie szkolenia doskonalącego. Jeżeli w trakcie przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor stwierdzi, że plantacja nasienna została oceniona nieprawidłowo unieważnia wynik oceny polowej.

Szczegółowe informacje dotyczące pracy kwalifikatorów można znaleźć w rozdziale IV ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 568 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny (Dz. U. 2019 poz.359).


zdjecie_aktualnosc

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2020

gi@piorin.gov.pl