logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

31.07.2020 r.

Czy brak prawidłowej ochrony roślin jest zagrożeniem dla konsumenta?

Ważnym aspektem dla prawidłowej ochrony roślin jest kontrola prowadzona przez pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

zdjecie_artykul

Pod koniec lat 50. ubiegłego wieku, po stwierdzeniu ujemnych skutków masowego stosowania chemicznych środków ochrony roślin rozpoczęła się na całym świecie fala krytyki chemicznej ochrony roślin. W następnych latach, aż do chwili obecnej, fala krytyki nie ustała, a wręcz znacząco się spotęgowała. Doprowadza to do niepokoju konsumentów. Środki masowego przekazu: prasa, radio i telewizja, a także informacje przekazywane z ust do ust, często bez jakichkolwiek dowodów, krytykują ochronę roślin. Mało kto zastanawia się nad tym, jakie skutki może przynieść brak prawidłowej ochrony roślin i czy taki stan może być zagrożeniem dla konsumenta.

I tu należy stwierdzić, że współczesna, prowadzona na wysokim poziomie ochrona roślin nie tylko nie jest zagrożeniem dla konsumenta i środowiska, ale jest podstawą uzyskiwania wysokich i dobrej jakości plonów. Brak ochrony roślin może doprowadzić do niemal całkowitej utraty plonu. Ocenia się, że przy braku prawidłowej ochrony, plony roślin uprawnych na świecie spadłyby o przynajmniej 30%. Tak więc pierwsze stwierdzenie to fakt, że prawidłowa ochrona roślin jest podstawą wyżywienia społeczeństw na świecie.

Drugim bardzo ważnym faktem jest uzyskiwanie dzięki prawidłowej ochronie roślin plonów o wysokiej jakości. Niezwykle ważnym zagadnieniem jest również możliwa obecność w plonie mykotoksyn, czyli związków bardzo toksycznych dla człowieka, a produkowanych przez grzyby powodujące choroby roślin. Brak prawidłowej ochrony roślin może doprowadzić do rozwoju chorób roślin, a tym samym obecności w plonie tych groźnych dla konsumenta mykotoksyn.

Już wymienione fakty powinny uspokoić konsumenta. Należy jednak stanowczo podkreślić, że olbrzymi postęp w ochronie roślin na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat całkowicie odmienił jej oblicze. Obecnie nowoczesny sprzęt, nowoczesne, o niskim ryzyku stosowania środki ochrony roślin, osiągnięcia nauki oraz wprowadzenie integrowanej ochrony roślin, a więc połączenia różnych metod ochrony plantacji, niemal całkowicie ograniczyły ewentualne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.

Niezwykle ważnym aspektem dla prawidłowej ochrony roślin jest kontrola prowadzona przez pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W Polsce od ok. 50 lat jest stale prowadzona kontrola jakości i pozostałości środków ochrony roślin. Inspektorzy PIORiN kontrolują sprzedaż środków ochrony roślin oraz warunki wykonywania zabiegów ochroniarskich. W naszym kraju są również obowiązkowe szkolenia dla osób wykonujących zabiegi środkami ochrony roślin oraz badania techniczne opryskiwaczy.

Należy zadać pytanie czym kierują się ludzie podważający prawidłowość ochrony roślin i mówiący o jej stałym zagrożeniu? Ich wypowiedzi podważają zaufanie do polskiej produkcji rolniczej i ogrodniczej i są złą propagandą dla polskich produktów spożywczych. Nie wolno również budować opinii na pojedynczym przykładzie błędu jaki popełni rolnik. W Polsce mamy setki tysięcy gospodarstw i do takiej sytuacji może dojść. Należy ją napiętnować, ale nie wolno na podstawie pojedynczego przypadku tworzyć złej opinii i straszyć całego społeczeństwa. A tak nawiasem mówiąc, czy otwierająca puszkę zielonego groszku gospodyni domowa z uśmiechem przyjmie pływające w tej puszce gąsienice pachówki strąkóweczki rozumiejąc, że jest to wynik braku prawidłowej ochrony roślin. A może ktoś woli robaczywe jabłka czy czereśnie albo kwiaty zniszczone przez przędziorki?

Należy wierzyć nauce, wiedzy rolnika i systemom kontrolnym oraz nie obawiać się jeżdżącego po polu opryskiwacza.


Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2020

gi@piorin.gov.pl