logo_mrzr2020

Chroniąc rośliny, chronisz życie

logo_piorin

Chroniąc rośliny, chronisz życie

07.09.2020 r.

Kwalifikowany materiał siewny jako ważny element niechemicznej metody ochrony roślin

Współczesne rolnictwo jest uzależnione od stosowania syntetycznych środków produkcji. Powszechnie wiadomo, że pestycydy i inne syntetyczne środki produkcji oddziałują negatywnie na biosferę, zwłaszcza na organizmy pożyteczne, w tym także na zdrowie ludzi i zwierząt.

zdjecie_artykul

Intensywna produkcja powoduje zawężenie bioróżnorodności, zarówno pomiędzy, jak i w obrębie pól uprawnych ,co doprowadziło do znaczącego ograniczenia funkcjonowania naturalnych mechanizmów samoregulacji we współczesnych agro-ekosystemach.

Niezbędne w tym kontekście staje się więc szukanie metod zapewniających ochronę upraw przed agrofagami z równoczesnym zmniejszeniem zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt czy środowiska przy jednoczesnym ograniczaniu stosowania chemicznych środków ochrony roślin.

Jedną z tych metod jest stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, który daje podstawę do uzyskania wysokich plonów. Dobra jakość materiału siewnego stanowi bowiem od 15 do 20 % udziału w plonie, czyli jest drugą co do wielkości jego składową, zaraz po nawożeniu.

Dobrej jakości materiał siewny jest w efekcie produktem, który kumuluje w sobie kompleks działań najogólniej zwanych hodowlą roślin, w którym uwzględnia się współczesne kierunki i techniki hodowli, w tym szczególnie te ukierunkowane na uzyskanie odporności, bądź tolerancji na agrofagi, stresy abiotyczne czy zachwaszczenie. Dodatkowo jest to materiał, który zarówno na etapie hodowli twórczej jak i zachowawczej jest poddawany rygorystycznym testom. Powstające nowe odmiany są sprawdzane pod względem wartości gospodarczej, odrębności, wyrównania i trwałości. Na terenie całego kraju w ramach systemu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, w rożnych warunkach siedliskowych (strefach klimatycznych), są między innymi badane na podatność na choroby i szkodniki.

Wytworzenie kwalifikowanego materiału siewnego jest procesem trudnym, pracochłonnym i kosztownym, jednak dla producentów rolnych stosowanie takiego materiału jest jednym z tańszych sposobów na zwiększenie produkcji. Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego pozwala bowiem na obniżenie kosztów produkcji dzięki powstającym oszczędnościom wynikającym z mniejszych ilości wysiewu czy zmniejszeniu kosztów ochrony w związku z wyższą odpornością na choroby i szkodniki.

Stosowanie nasion niewiadomego pochodzenia o wątpliwej jakości, kupowanych okazjonalnie na targowiskach, z pewnością wiąże się z uzyskaniem niższego plonu, a jego jakość będzie pozostawiała wiele do życzenia. Najgorsze jest jednak to, że niesie za sobą ogromne ryzyko wprowadzenia (zawleczenia) na teren gospodarstwa agrofagów, z którymi walka wymagała będzie poniesienia dodatkowych kosztów na zabiegi z użyciem środków chemicznych, które mogą okazać się mało skuteczne, a na pewno będą wpływały negatywnie na środowisko.

Kontakt

al. Jana Pawła II 11

00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 652-92-90

fax: (0-22) 652-93-03

e-mail:

rokroslin@piorin.gov.pl

Copyright © PIORIN 2020

gi@piorin.gov.pl